AFESVIAL és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu fomentar i promoure hàbits i actituds relacionats amb la seguretat, l’educació i la formació viària, així com impulsar totes aquelles mesures i accions que contribueixin a millorar la mobilitat en el territori de les comarques de la Catalunya Central.

AFESVIAL neix com a iniciativa d’un conjunt de persones vinculades professionalment a l’educació i la formació vial, que pretenen contribuir a la minimització i reducció de l’elevat número d’accidents en els nostres municipis i carreteres.


AFESVIAL es constitueix formalment el 28 de juny de 2010 i al moment de la seva inscripció al registre d’associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques ja compta amb un total de 16 socis.

AFESVIAL resta oberta a la incorporació de nous socis que vulguin contribuir a col·laborar amb el mateix objectiu ja sigui a nivell d’interès particular, professional o de qualsevol col·lectiu tant del sector públic com privat.

carretera